Co oferujemy?

Szkolenia

Ciągły rozwój pracowników jest dla nas niezwykle istotny. Współfinansujemy studia, opłacamy kursy zawodowe, ułatwiamy organizację i godzenie nauki z pracą zawodową. Nasi pracownicy zdobywają niezbędne uprawnienia i uczestniczą w bieżących szkoleniach zawodowych.

Funkcjonujący w Kontakt-Simon System Wsparcia Rozwoju Pracownika pozwala na określenie
indywidualnych potrzeb szkoleniowych naszych pracowników, przedstawienia im możliwości i   
kierunków rozwoju zawodowego.

 

System Wsparcia Rozwoju Pracownika

Wdrożony w 2016 r. System Wsparcia Rozwoju Pracownika umożliwia:

  • wymianę poglądów i opinii na temat przebiegu pracy,
  • otrzymanie informacji zwrotnej o efektach swojej pracy,
  • określenie sposobów i możliwości ich  doskonalenia,
  • określenie indywidualnych  potrzeb szkoleniowych i rozwojowych pracowników.

 

Ubezpieczenie zdrowotne i program emerytalny

Każdy z naszych pracowników ma możliwość korzystania z dodatkowego ubezpieczenia medycznego, które współfinansujemy. Zapewnia ono możliwość korzystania z prywatnej opieki lekarzy specjalistów oraz licznych zabiegów ambulatoryjnych i nowoczesnej diagnostyki.

Pracownicy Kontakt-Simon mogą skorzystać z dodatkowego programu emerytalnego w całości finansowanego przez pracodawcę.

Każdy z pracowników ma możliwość  ubezpieczenia siebie i swojej rodziny korzystając z oferty grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

Program socjalny

Wszyscy nasi pracownicy mają możliwość korzystania z programu socjalnego:

  • dofinansowujemy wypoczynek pracowników i ich dzieci;
  • organizujemy coroczne kolonie i wspólne wyjazdy integracyjne;
  • finansujemy uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych (teatr, kino, imprezy muzyczne);
  • wspieramy pracowników, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Aplikuj - zostań częścią naszego zespołu