Stĺpiky radu ALK

3metrové stĺpiky ALK umožňujú vyvedenie inštalácií z podvesených stropov priamo na pracovisko v otvorených kancelárskych priestoroch.

Používanie stĺpikov výrazne urýchľuje inštaláciu a obmedzuje náklady na prípadnú modernizáciu inštalácie pri výmene vybavenia miestností.

3metrové stĺpiky ALK sú dostupné v jednostrannej, dvojstrannej, dvojstrannej oválnej a štvorstrannej verzii. Konštrukcia umožňuje priamu montáž modulov K45 (45x45mm) do profilu stĺpika.

Inštalácia modulov

Zásuvky a plaketky v štandarde K45 (45x45mm) sú inštalované priamo do profilu stĺpika.

Pre inštaláciu modulov prirežte kryty stĺpika na požadovanú dĺžku za účelom vytvorenia priestoru pre montáž zásuviek a plaketiek.

Predlžujúce prvky

Existuje možnosť predĺženia stĺpikov ALK o predlžujúce prvky s dĺžkou 0,5m, 1m a 1,5m.

Predlžujúce prvky sa nevyskytujú vo verzii jednostranného stĺpika ALK.

Rozperný prvok

Stĺpiky ALK disponujú rozperným prvkom s dĺžkou 0,5 m, ktorý slúži na zapretie stĺpika o vlastný strop nad podveseným stropom.